รางวัลที่ได้รับล่าสุด

รางวัลที่ได้รับ ระดับเหรียญทอง งานวันนักประดิษฐ์ ปี ๒๕๖๓ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ปี ๒๕๖๒ ชื่อผลงาน เครื่องตำแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*